Robotics

Een belangrijk onderdeel van onze club is de groep Robotics-CCFZ, die zich bezig houdt met de bouw van robots. De robots nemen o.a. deel aan onze jaarlijkse Robotrace CCFZ, die elk jaar op de laatste zondag van oktober plaatsvindt.

Robotics-CCFZ maakt deel uit van een internationaal netwerk van hobby-robotverenigingen.

De groep heeft een eigen Robotics-CCFZ website:

Sinds Mei 2012 heeft de Robotgroep ook een Robotics facebookpagina met nieuws uit de eigen gelederen, maar ook van elders.
Veel technische info en kennis wordt getoond.
Sponsors

Rabo Markiezaat
Print Style logo