Digitalis

De cursusactiviteiten van de Computer Club Fort-Zeekant vinden plaats in Digitalis.

Elke dinsdag wordt er hulp geboden bij het gebruiken van de computer, tablet en/of smartphone, waarbij elke cursist de eigen informatie krijgt, waar hij of zij behoefte aan heeft. Op deze manier wordt een soort studiehuis gerealiseerd. Twee of meer begeleiders staan de "cursisten" bij om hen over het moeilijke punt heen te leiden.

In de Agenda op onze Homepage staat, wanneer de activiteiten plaatsvinden: Op de oneven weken is dat 's middags van 14.00u tot 16.00u en op de even weken 's avonds van 19.30u tot 21.30u. Voor de geboden koffie of thee en een deel der zaalhuur wordt een kleine bijdrage gevraagd.Cursusbegeleiders

Voor Digitalis hebben we twee vaste cursusbegeleiders en een aantal begeleiders, die zo mogelijk helpen. Ook helpen cursisten elkaar vaak. Dat verhoogt de sfeer.
De begeleiders zijn allen onbetaald.

2013 Leontine in actie bij Digitalis
Sfeerbeeld Digitalis 2013

Mei 2012 Drukte


Heeft U interessante, leuke, vrolijke of andere wetenswaardigheden over Digitalis. Stuur uw bijdrage naar onze website beheerderSponsors

Rabo Markiezaat
Print Style logo