Contributie

De vereniging heft per kalenderjaar een jaarlijkse contributie.

Om het lidmaatschap laagdrempelig te houden wordt die zo laag mogelijk gehouden. Wordt iemand lid na 1 september dan bedraagt de contributie de helft.
Tweede en verdere leden uit een gezin betalen ook de helft.

De contributie wordt jaarljks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Met ingang van 2014 bedraagt ze 25 euro.

U kunt het voor u van toepassing zijnde bedrag overmaken t.n.v. Computer Club Fort-Zeekant te Bergen op Zoom.

Het IBAN banknummer is NL44RABO.01419.35.871
Voor onze Belgische leden is ook nog het BIC nummer noodzakelijk: RABONL2U


Sponsoring

CCFZ krijgt financiƫle hulp van een aantal sponsors. Dat helpt geweldig om onze doelen te realiseren: een breed samengestelde, laag-drempelige club, waar mensen elkaar ontmoeten.

En natuurlijk is er ook nog de clubkascampagne van de RabobankAanmelden als sponsor

Nieuwe sponsors zijn uiteraard welkom. We kunnen met u afspreken op welke wijze uw bijdrage(n) wordt (worden) besteed.
Sponsors

Rabo Markiezaat
Print Style logo